Archief

Pagina's

Datum Nummer Artikels
26/10/2016 872 » Tertio 872 van 26 oktober 2016
» Christen in plurale en seculiere “post” wereld
» Toenemende toenadering tussen protestanten en katholieken
» “Goedheid opent harten voor Gods vreemdheid”
» Luther blijft klokkenluider
» Onze gezamenlijke leraar
» Als middenveld het veld ruimt
» “Getuigenis, dialoog en tolerantie als troeven uitspelen”
» Woordenkunstenaars
» Ecclesia semper reformanda
» “Individualiteit getoetst aan gemeenschappelijkheid”
» Door de ogen van Emile Verhaeren
» Op zoek naar voormalige missiekerken in China
» Goedheid opent harten voor Gods vreemdheid
» “Ik geloof in de kracht van vermenigvuldigen”
19/10/2016 871 » Tertio 871 van 19 oktober 2016
» “Eerst gemeenschap vormen, dan hervormen”
» “Homoseksualiteit blijft gevoelig”
» “Er mag gerust wat meer openheid en bewustzijn komen”
» “Steen geslepen tot poëzie”
» Anti establishment
» “De enen en de anderen”
» “Iconografie van christendom is collectief erfgoed”
» EU blijft sterke man Belgrado steunen
» Vingerwijzing
» Stroming loopt over van kritisch potentieel
» Altijd weer onze tradities in andere context plaatsen
» Een beetje rugwind gevraagd…
» Verzoende verscheidenheid
» “Geweldloosheid vraagt creativiteit en moed”
» “Kunst is contemplatie”
12/10/2016 870 » Tertio 870 van 12 oktober 2016
» “Kerk moet betrokken zijn op samenleving”
» “Terugtrekken in religieuze of nationale identiteit perkt bereidheid tot barmhartigheid in”
» “Ruimte voor spontaan gedrag”
» “Interreligieuze dialoog is niet vrijblijvend”
» Blijvende slagaders
» Jozef De Kesel snel kardinaal
» “Geloof geeft kleur en ziel aan samenleving”
» Ruan en de kleine onsterfelijkheid
» Barmhartigheid, burgerschap en broederschap
» “Mag ik? Dank je. Sorry”
» Het onbekende meisje aan de Maaskant
» “Zelfgave Christus bevestigt leven van anderen”
» “Bij Bach zijn intellect en gevoel in evenwicht”
06/10/2016 869 » Lode Aerts is de nieuwe bisschop van Brugge
» Rector UGent over geslaagde integratie
» “Puur rationele blik is vaak reductionistisch”
» Hoogleraar Bénédicte Lemmelijn omhelst “kritisch niet weten”
» Brugge krijgt herder met groot hart
» God wil geluk van elke mens
» Geslaagde integratie
» Juncker verrast en de muis brult
» Lode Aerts wordt 27ste bisschop van Brugge
» Een hart van vlees
» “Mens niet reduceren”
» Naar een nieuwe cultuur, open voor het leven
» De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige
» Yehudi Menuhin en zijn violen voor de vrede
» “Ons geloof moet zich sterker in daden uiten”
» “Geloven is geen ‘wat’, maar ‘dat’”
» “Je kan maar goed schilderen wat je bemint”
28/09/2016 868 » Tertio 868 van 28 september 2016
» “Discussies over onverdoofd slachten overtrokken”
» “Rijkdom vergaren is onze armoede”
» Dringend reflecteren over mens zijn
» “Geef dier niet status van icoon”
» Geloofwaardigheid
» Leven van, met en in verhalen
» “Beschaving begint bij jezelf”
» Meer broeder dan moeder
» Eenzame zkt gezelschapsdier
» “Vergeet kunst niet naast wetenschap”
» Op zoek naar verloren paradijs
» “Rijkdom vergaren is onze grote armoede”
» “Onze ziel verdient rehabilitatie”
» “Kennen door liefde”
21/09/2016 867 » Tertio 867 van 21 september 2016
» Religieuze extremisten koesteren valse Godsliefde
» “Meer bekvechten zit eraan te komen”
» “Feiten vrouwendiaconaat liggen op tafel”
» “Cultuur zonder God kent geen heiligheid”
» Ernst aub
» Tijd vliedt
» “Valse liefdes ontmaskeren en inzetten op dialoog”
» Neerwaartse loopbaan
» Michel halfweg
» Kritische emancipatie en geen droge kennis
» Op Lampedusa gaat het leven voort
» “Geef de gemeenschappen toch de priesters die ze nodig hebben”
» “Beroep en familie heb ik beide nodig”
14/09/2016 866 » Tertio 866 van 14 januari 2016
» Impasse in Congo dreigt te ontsporen
» Dogma’s verbleken in het licht van de verrijzenis
» “Sublieme vernedert en verheft”
» “Sublieme aan herontdekking toe”
» Het is goed (geweest)
» Toegang tot kennis brengt niet noodzakelijk wijsheid
» “Alleen dialoog kan geweld nog tegenhouden”
» Vlieger
» De vraag naar God
» “Zonder het verhaal vat je zelden de moraal”
» Crux van geloof zit hem voorbij kruis
» Onmacht van macht
» Bibliotheek vol geschiedenis
» “En toch, ondanks alles, halleluja zingen”
» “Ik dank mijn geloof aan Haïtiaans volk”
07/09/2016 865 » Tertio 865 van 7 september 2016
» “Toren verpulverde onder mijn ogen”
» Op weg naar Compostela vond Moniek Delvou de essentie
» Waardering wekken voor erfgoed
» “Succes Trump gevolg van nine eleven”
» War on terror
» Katholieke identiteit op school uitdiepen
» “Migrant ontmoeten, verandert en verrijkt ons”
» “New York niet graag aan nine eleven herinnerd”
» De weg van de schoonheid
» Waardering wekken voor erfgoed
» Kerkinterieurs in Nederland
» “We behoren tot Pope Francis Generation”
» Cypriaan De Rore, “eerste onder alle musici”
» Katholieke dialoogschool in praktijk
» “Egoïsme, begeerte en apathie zijn grootste gevaren voor leefmilieu”
» “De ander dragen, verdragen en verder dragen”
31/08/2016 864 » Tertio 864 van 31 augustus 2016
» Vlaamse dominicanen in de 20ste eeuw
» “Zorgen voor echte sociale contacten”
» Spreken over zin, schept ruimte in de ziel
» “Inclusief onderwijs vergt tijd”
» Oud zeer
» Vijftig jaar creatieve trouw
» “Invloed op kerk en samenleving door grote en kleine daden”
» Opera en ballet in startblokken
» You must trust your kippenvel
» “Leerkracht stimuleren tot buiten lijntjes kleuren”
» Theologie en vorm zijn dynamisch
» “O vrienden, er zijn geen vrienden”
» “Spreken over zin, is ruimte scheppen in de ziel”
» “Kwestie van beleven”
24/08/2016 863 » Tertio 863 van 24 augustus 2016
» “België heeft niets te winnen bij een verhakkeld Europa”
» De Waalse economie doorgelicht
» “Er zal niemand ontbreken”
» “Niemand zal ontbreken”
» Cruciale zet
» Is dit een mens?
» “Verantwoordelijk voor historische geletterdheid”
» “Verbondenheid buffert emotionele problemen”
» God als personage
» “Wallonië is niet louter industrie”
» Eenvoud en rechtvaardigheid
» “God is geen koekjestrommel”
» “Grossieren in banale namen”
» “We zien Pieter ooit terug”
» “MS patiënten helpen is maatwerk”

Pagina's