Archief

Pagina's

Datum Nummer Artikels
10/02/2016 835 » Tertio 835 van 10 februari 2016 » In thuisland Santa Muerte heerst cultuur van de dood » “Wind in zeilen voor gematigde Iraanse politici” » Geen repressie zonder preventie » “Meer nodig dan ‘opkuis’ Molenbeek” » Heilzame collectieve rust » Onrecht van recht op zelfbeschikking » Paus trekt naar Mexicaanse periferie en Amerikaanse grens » Geen vervelende appendix » Nog veel onzekerheden rond ayatollahs » “Broederlijk Delen en Caritas kunnen weer opgelucht ademhalen” » Journalisten rukken maskers af » Laat ons utopie heruitvinden » “Repressie zonder preventie werkt niet” » “Kunst is Gods idee”
03/02/2016 834 » Tertio 834 van 3 februari 2016 » Colombiaanse kunstenaar wekt hoop » “Echt pluralisme brengt beïnvloeding en uitwisseling” » Goede liturgie is vorm van catechese » Vrouwenkracht is vredesmacht » Stijgende armoede in rijk België is schandaal » Rivieren klappen en bergen jubelen » Veel films gemaakt vanuit religieuze grondhouding » Gruwel verwerken letterlijk en literair » Aandacht als hoofdvak » Provocatieve kunst roept vragen en visioen op » Gouden eeuwen van polyfonie uit Lage Landen » Neutraliteit overheid betekent niet antigodsdienstigheid » Echt pluralisme brengt uitwisseling en beïnvloeding » “Goede liturgie is vorm van catechese” » “Dienend in het leven staan”
27/01/2016 833 » Tertio 833 van 27 januari 2016 » “Geen merkbare afkeer voor geloof” » “Rijk genoeg om stevig basisinkomen te financieren” » MagaZijn bedient en verbindt hedendaagse zinzoekers » “Niet afkerig van religie op school” » Harten van jongeren raken » “Kinderen van tegenwoordig” » Aversie voor katholiek onderwijs vooral buiten schoolmuren » Schuilen kan nog wel » “Utopisch idee dat noch links noch rechts is” » “MagaZijn is werkplaats vol ‘zinnige’ bronnen” » Europa kantelt Beschaving wankelt » Aangrijpend familieportret » Gladiatoren spreken nog steeds tot verbeelding » “De Wolk van Niet-Weten leert contemplatief bidden” » “Ecologie en geloof gaan hand in hand”
20/01/2016 832 » Tertio 832 van 20 januari 2016 » “Privatisering religie contraproductief” » “Religieus motief IS serieus nemen” » “Met deelbare kennis kan je duurzame, lokale productie uitbouwen” » “Privatiseren religie contraproductief” » Barmhartige Samaritaan » Weg met de nuance » Schud wereld wakker » Muziek beluisteren kan liturgie worden » Aanslagen, kruistochten en jihad » Wet eist niet eigen missie te verloochenen » “Beethovens verhaal overtreft muziek” » Spirituele ruimte van democratie » “Met deelbare kennis kan je lokale, duurzame productie uitbouwen” » “Muziek maakt geloof voelbaar”
13/01/2016 831 » Tertio 831 van 13 januari 2016 » Heropbouw Oost Timor werk van lange adem » “Vertrouwen beter dan levenstestament” » Euthanasiepraktijk steekt in stilte de wet voorbij » “Euthanasiepraktijk steekt wet voorbij” » Ware verlossing uit het lijden » Paradoxen van liefde » "Investeren in onderwijs garandeert duurzame toekomst" » Minder is meer » Levensverhaal versus levenstestament » “Christenen communiceren te terughoudend” » Met zijn allen op de vlucht » IS maakt zestiende-eeuwse Maarten van Heemskerck actueel » “Preciseer criteria en evalueer evaluatiecommissie” » “Ogen openen voor transcendente horizon”
06/01/2016 830 » Tertio 830 van 6 januari 2016 » Vluchtelingen helpen » Een leven dat tot teken wordt » Religie in Tweede Wereldoorlog » “Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer” » Seculiere dictatuur » Maakbare samenleving » “Rechtstreekse contacten stellen negatieve beeldvorming bij” » Nachtelijk spektakel » Charisma’s vernieuwen kerk » Benito Raman vormt geen uitzondering » Anselm Kiefer eert Antwerpse boekdrukkunst » Munch en Van Gogh samen in Amsterdam » “Pius XII omschrijven als Hitlers paus is onzin” » “Strijden om leven en dood laat je echter leven"
23/12/2015 828-829 » Tertio 828-829 van 23 december 2015 » Elena Lasida en Luc Cortebeeck » Robert Putnam en Flaminia Giovanelli » Sonja De Becker en Patrick Allegaert » “En vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft” » “Verbondenheid is hart van economie” » “Dominant politiek discours tast solidariteit aan” » “Landbouw vraagt passie” » “Zonder zetje klimt haast niemand sociale ladder op” » “Vrouwen zijn vaak motor voor ontwikkeling” » Museum als tolk van kwetsbaarheid en solidariteit
16/12/2015 827 » Tertio 827 van 16 december 2015 » “Religie heeft wereldwijde impact” » Red vooruitgangsgedachte van stilstand » Controledwang is symptoom van betekenisverlies » Religie heeft mondiale impact » Onverwachte hoop » Hoog tijd voor minder zwart en wit » “Mondiale impact religie niet negeren” » De mens die voor mij staat » Onze (zonde)val uit de geschiedenis » Rechtsregels versus barmhartigheid » Verleiding van overvloed » Met Bach naar Kerstmis » “Vertellers heb ik het liefst” » “Controledwang is symptoom van betekenisverlies”
09/12/2015 826 » Tertio 826 van 9 december 2015 » Albert Schweitzer had eerbied voor elke levensvorm » “Ethiek en winst samen niet uitgesloten” » Vrijheid kenmerkt geloof » “Ethiek en winst sluiten elkaar niet uit” » Jaar van de tederheid » Paus Franciscus’ droom voor de kerk » “De bron vormt een eenheid met het water” » “Groei en werkgelegenheid uit elkaar houden” » Op weg met Jozef en Maria » Bedrijven en duurzame ontwikkeling » Franciscus kijkt oostwaarts » Economisme wurgt politiek » It’s the ego, stupid! » “Vrijheid van spreken en ervaren kenmerkt geloof”
02/12/2015 825 » Tertio 825 van 2 december 2015 » Concilie blijft kompas en wegwijzer » “Vluchtelingenverhalen komen te weinig aan bod” » Langs christelijke meditatie aansluiting vinden bij traditie » “Tekenen van de tijd evangelisch lezen” » Volharden in dialoog en solidariteit » Muziek troost » Kunst onder Constantijn » Syrische killing fields » Oog hebben voor het individuele menselijke » Dossier: 50 jaar Vaticanum II / slot » “Alle waarden en boodschappen aan twijfel onderhevig” » Dochter overklast vader » “Burgers allicht grootste verliezers van opdoeken ‘derden’ op VRT” » “Verhalen vluchtelingen komen te weinig aan bod” » “Ik was hoogbegaafd maar spiritueel niet rijp”
25/11/2015 824 » Tertio 824 van 25 november 2015 » Grote grijze zone tussen geloof en ongeloof » Klimaattop Parijs onder stoom » “Oorlog om geesten definitief naar Westen overgesprongen” » Oorlog om de geesten » Oorlogsretoriek » Christelijke inspiratie staat haaks op politiek correct denken » Niet los van God, maar van kerken » “Categorieën verdampen door zwevende (on)gelovigen” » Een vrouw in de kerk » Ultieme kans voor ambitieus akkoord » Eenmaal katholiek altijd katholiek » Tussen zwijgen en spreken » Herinterpretatie zou weldaad zijn voor Koran » “Zonder langetermijnstrategie komen we er niet meer uit” » “Erfgoed dient gemeenschapsvormende kracht te zijn”
18/11/2015 823 » Tertio 823 van 18 november 2015 » Biograaf Hitler Ian Kershaw gidst lezers door oorlogshel » Binnenperspectief garandeert veelkleurige televisie » “Kwaliteit gaat voor op snelheid nieuws” » “Vreedzaam strijden voor rechtvaardigheid” » Fraternité » Niet weg kunnen uit hel, toen en nu » “Wanhopig de ‘zin’ zoeken in waanzinnig inferno” » God kan (niet) alles » Uitdoofscenario treft Braambos » “Meer oog hebben voor echte doelstellingen islam en Koran” » Lange schaduw van het verleden » Word wie je bent » “Kwaliteit nieuws gaat voor op snelheid” » “Ik heb weinig hoop voor Rusland”
12/11/2015 822 » Tertio 822 van 12 november 2015 » “Geweld voor eens en voor altijd opgeven” » Franciscus reist in Afrika naar oorlogsgebied » Jozef De Kesel kiest voor geëngageerde kerk » De Kesel kiest voor geëngageerde kerk » Met u ben ik christen » “Zelfs bij provocatie geweld opgeven” » “Kerken blijven voortrekkers in ombouw van het land” » Spinraggen van integriteit » Franciscus reist naar oorlogsgebied » Christenen doen al eeuwen aan vooruitgangsdenken » Meuwissen krijgt vioolbestellingen uit hele wereld » Vijftig jaar Catacombenpact » “Barmhartigheid begint bij respect en eerbied” » “Gemeenschapsleven is gave en uitdaging”
04/11/2015 821 » Tertio 821 van 4 november 2015 » God is DJ » Kerkopbouw in tijden van afbraak » Breng internetgebruikers online burgerschap bij » God is een DJ » Verspreide slagorde bekampen » Mannen en vrouwen zijn niet gelijk » Van sport naar protestantisme » Beeldbank van christendom » Laatste oordeel » Pop- en rockbands die zingend bidden » Waar blijft de kerk? » Mont Ventoux geeft en neemt » Hoe geloofwaardig is het geloof? » “Breng internetgebruikers online burgerschap bij” » “Geloof is geen zaak van prestatie”
28/10/2015 820 » Tertio 820 van 28 oktober 2015 » Rouwen en afscheid nemen » “Ngo’s en bedrijven bevruchten elkaar” » “Edith Stein is geen abstract icoon” » “Verlies niet verwerken, maar bewerken” » Paradoxale victorie » Niets is veranderd maar alles is anders » Mijn kleine heiligen » De dood een plaats geven in het leven » “Sluit de ander niet op in het eigene” » Vergeten Waalse parel » Helletocht naar en in Auschwitz » “Bedrijven en ngo’s bevruchten elkaar” » “Als schrijvend chirurg voel ik me instrument van God”
21/10/2015 819 » Tertio 819 van 21 oktober 2015 » Op zoek naar Duitse ziel over vluchtelingen » Nostra Aetate bracht ware omwenteling » “Er is grote nood aan barmhartigheid” » “Grote nood aan barmhartigheid” » Vijandige liefde » Denise » “Geen verdraagzaamheid voor onverdraagzamen” » Niet gezien… » Dossier: 50 jaar Nostra Aetate » Gebeden zijn dialogen » Bidden is vaak een paradox » Schilders tussen politiek, religie en commercie » Slingerbeweging ingezet weg van marktdenken » “Jezus blijft de weg naar ware menselijkheid” » “Werken met het hart”
14/10/2015 818 » Tertio 818 van 14 oktober 2015 » Ontvankelijkheid maakt van broosheid een kracht » Wouter Torfs leest om inzicht te verwerven » Kunst tegen IS » Met kunst tegen IS strijden » Dodelijke epidemie » Dikke Van Dale schrapt protestantse geheimtaal » “Ontvankelijkheid maakt van broosheid een kracht” » Guardini, leermeester van paus Franciscus » Neem je mijn plaats, dan ook mijn handicap » Twee grootste economieën harmoniseren » “Opportunisme en cynisme halen het van geloofwaardigheid” » Hoop verdient beter dan World Book of Hope » Kind zonder dromen » Lezen op zoek naar inzicht » “Studeren in relatie met anderen” » “Schoonheid moet triomferen”
07/10/2015 817 » Tertio 817 van 7 oktober 2015 » Buitenwereld liet monniken koud » “Hoge uitval bij pleegzorgouders” » “Onderscheid maken tussen Traditie en tradities” » “Pleegzorgouders kennen hoge uitval” » Geen narcisme » Verenigde Naties doen niet wat ze prediken » “Wereldvlucht verhindert zorg voor gewone mensen” » Velen herbronnen zich buiten institutionele bedding » Ont-ferm u » Breekbaar engagement voorbij het breekpunt » Dé islam bestaat niet » Spontini’s La Vestale in Koninklijk Circus » Groei is de God van het NU » “Maak onderscheid tussen Traditie en tradities” » ‘De bron blijft zuiver en dat geeft hoop’ » ‘De bron blijft zuiver en dat geeft hoop’
30/09/2015 816 » Tertio 816 van 30 september 2015 » Kerk bij de tijd brengen » Werkgever en mantelzorger, één front » Aanraking van God voelen » Mantelzorger en werkgever, één front » Dank u Verenigde Naties » Bewonder de kunstvervalser » “Religie plaats geven in ontwikkelingssamenwerking” » Antwoord op, niet oorzaak van ontluikende crisis » Vluchtelingen » Meedenken met mantelzorgers » “We leven voort in wat God voor ons begonnen is” » Jezus 2.0 brengt update voor verouderde visies » Trouw aan Christus vergt hervorming kerk » “Aanraking van God voelen” » “Door onderwijs mensen hoop geven”
23/09/2015 815 » Tertio 815 van 23 september 2015 » “Nieuwe werelddoelen deugen niet” » Dierenwelzijn doorkruist offerfeest » Geesteszieke is geen zonderling die we beter afzonderen » “Nieuwe doelen voor wereld deugen niet” » Op de bres voor collegialiteit » Weg van minste kwaad als leidraad » “Wereldleiders laten het afweten” » Magie van cijfers » Zondagochtend 4 uur, het werk zit erop » Zwijgen is goud » Offerfeest geboycot » “Geesteszieke is geen zonderling die we beter afzonderen” » “Vooral luisteren bij ziekenbezoek”
16/09/2015 814 » Tertio 814 van 16 september 2015 » Aanslagen ondermijnen maatschappelijke cohesie (video) » Centrum en periferie ontmoeten elkaar » “Geneeskunst” heelt kinderen » “Religieus terrorisme wordt nog erger” » Zorg voor iedereen » Stille revolutie » “Aanslagen ondermijnen maatschappelijke cohesie” » Verboden te verspillen » Dossier: Paus naar Cuba en VS » “We hebben recht niet hoop te verliezen” » Nog jeugd in ouderdom » “Menswording is Gods manier van zijn” » “Erop toezien dat leven niet buiten beschouwing blijft” » “Zieke kinderen uitnodigen tot helende expressie”
09/09/2015 813 » Tertio 813 van 9 september 2015 » Ethiek van barmhartigheid » “Willem I heeft Januskop” » “Koude oorlog werd koude vrede” » “Altijd nodig te hervormen” » Rechten en waarden » Aylan Kurdi » “Accentverschuivingen in de leer creëren ademruimte” » Deel van grote symfonie » “Januskop Willem I” » Erbarmen voel je in je buik » Raadsel van de ziel » Vlucht van feniks » “Kerk heeft plicht zich te laten horen” » “Voor de klas met camino-blues”
02/09/2015 812 » Tertio 812 van 2 september 2015 » Hoger onderwijs in greep van marktdenken » Kennisinstelling wordt niet wijzer van concurrentie » Zuid Afrikaanse jongeren vleugels geven » “Vermarkting” beukt in op hoger onderwijs » Eenzijdig denken » Voetbal verbastert crowdfunding » Op kamp met elf nationaliteiten » Tussen goed en kwaad » Kern hogeschool en universiteit bedreigd » Liefde geldt als grondslag en doel van huwelijk » Bozar viert anderhalve eeuw muziekorganisatie » Hedendaagse kunst vindt moeilijk weg naar glasraam » “Kennisinstellingen worden niet ‘wijzer’ van concurrentiestrijd” » ‘Vanuit geloof bouwen aan hun toekomst’
26/08/2015 811 » Tertio 811 van 26 augustus 2015 » Camera’s in de strijd tegen onrecht » Exodus in Calais » Pastor gidst anderen naar hun persoonlijke bestemming » Jungle Calais wordt stad » Buitengewoon » Asielzoekers weten prima waar het in het leven werkelijk om gaat » Fotografie voor meer menselijkheid » “Kerk bouwen, deden we eerst” » Ontmoeting in Berlijn » Technologisch monnikenwerk redt Rijmbijbel » Jezus op school moet iets zijn van elke dag » Iconoclasme van IS kent geen grenzen » Gecultiveerd reservaat » “Pastor gidst anderen naar hun persoonlijke bestemming” » “In onze gebedsmomenten vind ik hoop, rust en vertrouwen”
19/08/2015 810 » Tertio 810 van 19 augustus 2015 » Scholars at risk in de bres voor vervolgde academici » Leren van beelden » “Katholiek hoeft niet in verdomhoek te zitten” » “Ik bots vooral op onwetendheid” » Rouwarbeid en (ver)werken » Delen is niet altijd rekenen » Internationale contacten haalden Felix Kaputu uit Congolese cel » Uiting en inning » “Begijnhof is levendige buurt met hart voor gemeenschap” » Kerk en seculiere kunst kunnen elkaar verrijken » “Fantasy is ontsnappen uit hokjesdenken” » Tussen natuur en architectuur » “Katholieken hoeven niet in verdomhoek te zitten” » “Neem elke wijsheid aan, waar ze ook vandaan komt”
12/08/2015 809 » Tertio 809 van 12 augustus 2015 » “Basiliek van Tongeren leeft” » “God ontmoeten we in natuur en mensen” » “Leven met twee culturen maakt je sterker” » “God ontmoeten we in natuur en mensen” » Ik was vreemdeling » Honderd jaar relativiteit » Belang van seksueel verschil » Kleine mensen, grote pijn » “Onze basiliek leeft” » Demagogie springlevend in Griekenland » Meesterlijk muziekerfgoed schittert eindelijk in volle glorie » Ze zullen hen niet temmen… » Plantage voor kunst » “We hebben mensen nodig om als christen te groeien” » “Leven met twee culturen maakt je sterker”
29/07/2015 807 » Tertio 807-808 van 29 juli 2015 » Evangelie geeft handleiding tot geluk » Rechtvaardige oorlog evolueert best van theorie naar methode » Nieuw schooljaar kondigt zich in Frankrijk bewogen aan » Evangelie geeft handleiding tot geluk » Engagement uit de periferie » Moderne Devotie » Thessaloniki het vergeten Jeruzalem » Nieuw schooljaar kondigt zich in Frankrijk bewogen aan » Distelzaad » Erfgoedbibliotheek in jeugdige omgeving » Rechtvaardige oorlog evolueert best van theorie naar methode » Thuiskomen in het gedicht » Van Anish Kapoor tot Heimo Zobernig » “Tevreden zijn met wat je hebt, maakt gelukkig” » “Zorg voor natuur hoort bij rechtvaardigheidsstrijd”
15/07/2015 805 » Tertio 805 806 van 15 juli 2015 » Van noodkreet tot reddingsplan » Basiliek Begijnhof Bibliotheek » Ongewensten graag zien » "Ongewensten graag zien" » Alles is ideologie » Een rechtse kerk » “Werken aan ‘veilige havens’ voor minderheden” » Denken vanuit het absurde » “Kracht van geloof hebben om door te gaan”  » Hoe “religieuze risicofactor” menselijke vrijheid beschermt » Kerk en hedendaagse kunst in dialoog » Dictatuur overleven » Kunstzomer aan de kust » “In de ander jezelf en God ontmoeten” » “Luister naar je ziel en ga de weg naar binnen” 
01/07/2015 803 » Tertio 803-804 van 1 juli 2015 » Paus naar de periferie van Latijns Amerika » Steeds sneller en spectaculairder » “Europa kan grote uitdagingen niet aan” » “Europa kan grote uitdagingen niet aan” » Ware liefde » Leve de labbekakken » 900 jaar abdij van Clairvaux » De eikenboom en Marx » Naar de periferie » Volledige indexsprong regering Michel geen goed idee » Mars naar bodem » Alte Musik aan voet van besneeuwde bergen » Duizend tongen in de bomen, steen en brons in het gras » “Steeds spectaculairder en sneller, maar tegen welke prijs?” » “Ik wil volop leven vanuit Zijn Liefde”
24/06/2015 802 » Tertio 802 van 24 juni 2015 » Donorkind heeft recht op roots » Geloof biedt ultieme inzicht in Vincent van Gogh » “God omvat heel bestaan” » “Donorkind gaat voor op wensouder” » Integrale ecologie » Laakbare mens » Sterk en ontroerend woord dat aanzet tot samen handelen » Levensvreugde » Ons recht op roots » Gedetineerde en vrije mens komen bij elkaar op verhaal » “Navolging van Christus vertalen in kleur” » Memento voor de mijnwerker » Historische boeken boeien geneticus » “God omvat heel bestaan”

Pagina's