Standpunt van de week:
Ja aan het leven

Geert De Kerpel

De Belgische abortuswet bestaat overmorgen 25 jaar. Voorstanders grepen de voorbije weken die  “verjaardag”  aan om de al danig verregaande wetgeving nog te verruimen. Zo pleitten de abortuscentra onomwonden voor een uitbreiding van de huidige wettelijke termijn van twaalf weken tot een niet nader genoemde limiet. Er viel her en der ook te horen dat er misschien zelfs beter helemaal geen grens meer komt, opdat  “vrouwen helemaal baas in eigen buik”  zouden zijn. Als motivering klinkt dan vooral dat er jaarlijks zowat vijfhonderd vrouwen zijn die later hun zwangerschap willen afbreken dan de wettelijk voorziene termijn en daarvoor nu naar het buitenland moeten worden doorverwezen. Bovendien laat de Belgische wet abortus na 12 weken wel toe als de zwanger-schap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware kwaal. Wat in de praktijk aanleiding geeft tot heel wat interpretatieruimte voor de behandelende gynaecoloog.  “Een hypocriete situatie”, luidt het. 

» Lees het volledige standpunt

Volg ons op
sociale media

  

» facebook.com/tertioweekblad » @Tertioweekblad

Abonneer

U kan zich op verschillende manieren abonneren op het weekblad Tertio.

» Neem een abonnement

Adverteren

Zet uw advertentie in de kijker en publiceer deze in de gedrukte versie van Tertio en/of op de website.

» Bekijk onze aanbiedingen