Standpunt van de week:
Buitengewoon

De traditie getrouw krijgt ook het nieuwe schooljaar in Vlaanderen een zoveelste reeks decretale en andere veranderingen op zijn bord. Neem nu het M-decreet – de  “M”  staat voor  “maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte”  – dat volgende week wordt ingevoerd. Na vijftien jaar van debat over het inclusief onderwijs wil de overheid het ermee definitief tot de norm verheffen. Het buitengewoon onderwijs moet de echte uitzondering worden. Nochtans telt dat onderwijsniveau niet meer dan 50.000 van de zowat 1 miljoen leerlingen. Maar daarmee is onze regio wel koploper. En het jongste decennium is het aantal kinderen dat blijkbaar niet meer mee kan in het gewone onderwijs met twaalf procent toegenomen. Bepaalde groepen zijn bovendien oververtegenwoordigd of belanden er te snel in, zoals leerlingen uit milieus met een lage sociale status, met taal- of gedragsproblemen of met leerstoornissen. Ook het kostenplaatje springt in het oog: leerlingen in het buitengewoon onderwijs nemen samen met de 15.000 kinderen met een beperking die nu al les volgen in het gewoon onderwijs (GON) bijna tien procent van het totale onderwijsbudget of ongeveer 880 miljoen euro voor hun rekening.

» Lees het volledige standpunt

 

Volg ons op
sociale media

  

» facebook.com/tertioweekblad » @Tertioweekblad

Abonneer

U kan zich op verschillende manieren abonneren op het weekblad Tertio.

» Neem een abonnement

Adverteren

Zet uw advertentie in de kijker en publiceer deze in de gedrukte versie van Tertio en/of op de website.

» Bekijk onze aanbiedingen